TÖÖTAJAD
 
     
 

Firma omanik ja tegevjuht on Matti Raudjärv (PhD):

Matti Raudjärv on sündinud 5. augustil 1949 Rakveres. 1965. aastast elab Tallinnas Pirita linnaosas (Pirita-Kosel).

Haridus:
olulise osa oma haridusest saanud Rakvere 1. Keskkoolis (tänane Rakvere Gümnaasium). 1974 lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ, endine Tallinna Polütehniline Instituut) majandusteaduskonna majandusinseneri diplomiga.

Ph D (majanduskandidaat) aastast 1982 (väitekirja valdkond: regionaalökonoomilised aspektid erinevates rahvamajandusharudes ja tööstusettevõtetes). 1989. aastast vanemteaduri teaduslik kutse ning 1991 aastast majandusprofessor rahvamajanduse alal: Professor Associated.

Enesetäiendused:
alates 1989. aastast tänaseni täiendanud end majanduspoliitika erinevates valdkondades korduvalt mitmetes Saksamaa Liitvabariigi ülikoolides (Kiel, Frankfurt/Main/, Osnabrück, Greifswald jt), samuti Kieli Maailmamajanduse Instituudis. Teistes majanduse valdkondades on täiendanud end Saksamaa täiendkoolituskeskustes (Schleswig-Holsteini Majandusakadeemias Kielis – marketingi alal; Friedrich-Ebert-Stiftungi Akadeemias Neubergstadtis – kohaliku omavalitsuse küsimustes) ja Austrias Viini Majandusülikoolis (väike- ja keskmise ettevõtluse ökonoomika).

1997-1999 õppinud Riigimetsa Majandamise Keskuse korraldatud erametsaomanike metsanduskursustel. 1998. aastal läbinud Project Institute Finland (Soome) projekti juhtimise ja arengu koolituse.

Töökogemus alates 1965. aastast:
töötanud ettevõtluses (aiandus, teenindus, tööstus, konsultatsiooni- ja projekttegevus jt) töölise, meistri, insener-ökonomisti, osakonnajuhataja ja firmajuhina, aastatel 1978–1984 Eesti teadusinstituutides ja 1984-1987 firmas Mainor osakonnajuhatajana. Koolitus- ja majanduskonsultant.

Töökogemus kõrgkoolisüsteemis 1975. aastast:
Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond, Tartu Ülikooli majandusteaduskond ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, periooditi lisaks mõned Eesti erakõrgkoolid.

Töötanud õppeülesannete täitjana, vanemteaduri, juhtivteaduri, dotsendi ja professorina. TTÜ majandusteaduskonna prodekaan aastatel 1990–1994. Organiseerinud TTÜ majandusteaduskonnas väikeettevõtluse eriala (1991). 1992. aastal loodud esimese majanduspoliitika õppetooli asutaja taasiseseisvunud Eestis (TTÜ-s), selle esimene juhataja ja professor (1992–1997). 1996. aastast lisaks töötanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, 1999. aastast periooditi ning 2002. aastast pidevalt ka Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis.

Õpetatavad valdkonnad kõrgkoolis:
on õpetanud ettevõttemajandust ning praegu õpetab eeskätt erinevaid majanduspoliitika valdkondi nagu majanduspoliitika alused, regionaal- ja kohaliku omavalitsuse poliitika, keskkonnapoliitika jt.

Publikatsioonid:
rohkem kui 200 teaduspublikatsiooni (sh. 20 raamatu ja brošüüri) autor. Üle 50 töö on avaldatud vene, saksa ja inglise keeles väljaspool Eestit. Paljude teaduspublikatsioonide toimetaja ning teadusfoorumite (sh. rahvusvaheliste) organisaator ja peakorraldaja.


Ühiskondlik tegevus:
Pirita Majandusgümnaasiumi asutamise algataja ja tegevusele kaasa aitaja (1993-1996).

Valitud Euroopa Väikeettevõtluse Nõukogu (ECSB) asepresidendiks (1994-1999). Tallinna Pirita Linnaosa Halduskogu kolme esimese koosseisu (1992–1999) liige. Eesti Majandusteaduse Seltsi ja Saksamaa DAAD-Alumni Eestis asutajaliige. Ambla Metsaühistu asutajaliige.

Taasalgatanud Tartu Ülikooli XVII-XVIII sajandil olnud asukoha tähistamiseks skulptuuri “Päikesekell” (skulptor Hannes Starkopf) loomise ja paigaldamise (Tartu Ülikool asus aastatel 1699-1710 Pärnus). Korraldanud ka skulptuuri finantseerimise. Skulptuur avati Pärnus 8. septembril 2004, asub Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ees asuval haljasalal, Ringi 35.

 
     
   
  web by mattimar