PUBLIKATSIOONID
 

Informatsiooniks autoritele 

Digitaalne arhiveerimispoliitika publikatsiooni „Eesti majanduspoliitilised väitlused“: väljaanne kasutab OJS ajakirjade digitaalset arhiveerimispoliitikat LOCKSS ning on arhiveeritud Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR. 

Artiklite eelretsenseerimine on teada antud:

* Mattimar OÜ kodulehel (www.mattimar.ee  lingi „Aktuaalne“ all olevas infokirjas), seda uuendatakse igal aastal oktoobris-novembris ning saadetakse e-maili teel ka kõigile varasematele autoritele; iga artikli retsenseerimisega tegeleb 2-3 doktorikraadiga retsensenti Eesti ülikoolidest ja 1-2 retsensenti välisriikide ülikoolidest;

* ajakirja iga numbri leheküljel 4: … publikatsioonis avaldatud artiklid on eelretsenseeritud anonüümselt sõltumatute doktorikraadiga retsensentide poolt. 

Väljaande  „Eesti majanduspoliitilised väitlused“ eesmärgid ja ulatus: artiklite eesmärk on analüüsida ja hinnata praegusi majanduslikke arenguid Euroopa Liidus ja teha nende põhjal järeldusi majanduspoliitika aspektidest lähtudes ja, kui see on kohane, ka seoses poliitilise korra põhielementidega. 

Plagiaadi eest kaitsmine: Eesti ülikoolides on plagiaadikontroll heal tasemel ning kuna  eel-retsensensendid on ülikoolide õppejõud, siis on neilt ka plagiaadi-kontroll oodatud ja seda tehtakse.  

Avatud juurdepääs ajakirjale „Eesti majanduspoliitilised väitlused: ajakiri järgib Budapesti avatud juurdepääsu algatuses (BOAI) määratletud[1] avatud juurdepääsu mõistet – kasutajatel on õigus „artiklite täisteksti lugeda, alla laadida, kopeerida, levitada, trükkida, neis otsinguid teha või avaldada linke artiklite täistekstile või kasutada neid muul seaduslikul eesmärgil.“
[1]http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read 

Creative Commonsi litsents 3.0: väljaanne „Eesti majanduspoliitilised väitlused“ kasutab Creative Commonsi litsentsi 3.0.
Copyright'i teema: Mattimar OÜ kodulehel olevas infokirjas /aktuaalne all/ on kirjutatud: artikli esitamisel ajakirja toimkonnale, antakse toimkonnale ka avaldamisõigus ajakirjas! Mingeid takistusi ega keeldu pole ajakirja poolt autoritele edaspidiseks tehtud ning senine praktika on näidanud, et autorid tegelevad  oma artikliga edaspidi nii, nagu nad õigeks peavad. 

         
  Publikatsiooni eetika      
         
 
Majanduspoliitika alased publikatsioonid (alates aastast 2022 on lisandunud ka ettevõttemajanduse alased publikatsioonid):

Eelretsenseeritud ja viidatud rahvusvaheline Ettevõttemajanduse ja majanduspoliitika teadusajakiri (ETIS 1.1)

     
         
  1-2/2023 (print: tiitelleht, sissejuhatav informatsioon ja toimetuse pöördumised, sisukord: sissejuhatav osa, kokkuvõtted, kroonika sh tulevikuinformatsioon) - ( - kaanepilt , esikaane sisekülg)      
         
         
  1-2/2023 (CD: tiitelleht, sissejuhatav informatsioon ja toimetuse pöördumised, sisukord: sissejuhatav osa, artiklid, kokkuvõtted, kroonika sh tulevikuinformatsioon) - (CD pilt)      
         
  1-2/2022 (print: tiitelleht, sissejuhatav informatsioon ja toimetuse pöördumised, sisukord: sissejuhatav osa, kokkuvõtted, kroonika sh tulevikuinformatsioon) - ( - kaanepilt , esikaane sisekülg ,vahelehekülje pilt 1 ,vahelehekülje pilt 2)      
         
  1-2/2022 (CD: tiitelleht, sissejuhatav informatsioon ja toimetuse pöördumised, sisukord: sissejuhatav osa, artiklid, kokkuvõtted, kroonika sh tulevikuinformatsioon) - (CD pilt)      
         
  Eesti muusika - 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11

(vt. eelnevate numbrite 1-11 all olevaid muusikapalasid ajakirja sisukorras jaotuses F - print: lk. 20-23 või CD-l: 21-23)

     
         
         
  1/2021 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1/2021 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - ( - kaanepilt , kaanepilt 2))      
         
  1-2/2020 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1-2/2020 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - ( - kaanepilt , kaanepilt 2))      
         
  3-4/2019 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  3-4/2019 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - ( - kaanepilt, kaanepilt 2      
         
  1-2/2019 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1-2/2019 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - ( - kaanepilt, kaanepilt 2)      
         
  1-2/2018 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1-2/2018 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt, - kaanepilt 2)      
         
  2/2017 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2/2017 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt, kaanepilt 2)      
         
  1/2017 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1/2017 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2/2016 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2/2016 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  1/2016 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1/2016 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2/2015 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2/2015 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  1/2015 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1/2015 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2/2014 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2/2014 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  1/2014 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1/2014 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2/2013 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2/2013 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  1/2013 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1/2013 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2/2012 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2/2012 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  1/2012 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1/2012 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2/2011 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2/2011 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  1/2011 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  1/2011 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2010 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2010 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2009 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2009 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2008 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2008 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
  2007 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (CD pilt)      
  2007 (tiitelleht, sisukord, eessõna, kokkuvõtted, kroonika) - (kaanepilt)      
         
       
         
       
         
       
         
 


 
         
       
         
       
 
     
 
 
         
  Ettevõttemajanduse alased publikatsioonid:      
         
  2006 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (kaanepilt)      
         
  2005 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (kaanepilt)      
         
  2004 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (kaanepilt)      
         
  2003 (tiitelleht, sisukord, eessõna, artiklid) - (kaanepilt)      
         
   
  web mattimar