TOOTED JA TEENUSED
 
     
 

Alates 1994. aastast on Mattimar OÜ korraldanud majanduspoliitika alaseid teadus- ja koolituskonverentse Tartus-Värskas, 1996. aastast on konverentsid rahvusvahelised. Konverentsiseeria algataja, peakorraldaja ja koordinaator on PhD Matti Raudjärv.

Ettekannete-artiklite kogumike kirjastajaks on Mattimar OÜ. 2001. aastast on koostööpartneriks olnud saksa teadusväljaannete kirjastus – Berliner Wissenschafts-Verlag. Nimetatud saksa kirjastus on ka Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kirjastuste klassifikaatoris fikseeritud kui Eestis tunnustatud teadustegevuse tulemuste kirjastaja.
Avaldatud kogumikke on välismaal levitanud eelnimetatud saksa kirjastus ning konverentsidel osalenud teiste riikide kõrgkoolide esindajad.

Avaldatud kogumikega saab tutvuda

Lisaks on Mattimar OÜ osalenud kirjastaja ja kaaskorraldajana ettevõttemajanduse konverentside ettevalmistamisel ja läbiviimisel Pärnus aastatel 2003-2006.

Ettevõttemajanduse problemaatika oli varem osaliselt Tartu-Värska majanduspoliitika konverentsiga seotud. Rahvamajanduse ja ettevõttemajanduse probleemide paremaks käsitlemiseks ning Pärnu kui ülikoolilinna ja ka perspektiivse konverentsilinna arendamiseks otsustati Matti Raudjärve initsiatiivil ettevõttemajanduse kompleksseid küsimusi Pärnus arutada. Seda traditsiooni kavatsetakse edaspidi jätkata.

Mattimar OÜ on publitseerinud ka Eesti kõrgkoolide üliõpilastele ja majanduspoliitika praktikutele suunatud majanduspoliitika alast kirjandust:

· Raudjärv, Matti: Sissejuhatus majanduspoliitikasse: Teoreetilised põhialused ja kategooriad. Tallinn: Mattimar, 1995
· Raudjärv, Matti: Majanduspoliitika alused. 2. väljaanne. Tallinn, Tartu: Mattimar, 1997
· Raudjärv, Matti: Majanduspoliitika alused. 3., täiendatud väljaanne. Tallinn, Tartu: Mattimar, 2000 (vt. http://pc.parnu.ee/mattir )

Selles valdkonnas on tehtud koostööd ka Tartu Ülikooli kirjastusega.

Mattimar OÜ poolt avaldatud väljaanded (Eesti majanduspoliitilised väitlused/ Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik/ Discussions on Estonian Econimic Policy) on registreeritud Eesti ISBN-i ja ISSN-i süsteemis, alates 2001. aastast ka Saksamaal ISBN-is.

Väljaanded on fikseeritud:
• Saksamaa Liitvabariigis, ühes majandusmaailma tuntumas majandusuuringuid tegeva teadusorganisatsiooni – Kieli Ülikooli juures asuva Kieli Maailmamajanduse Instituudi (IfW-Kiel) raamatukogu andmebaasis ECONIS (Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – German National Library of Economics (ZBW): www.zbw-kiel.de )
• USA-s Massachusettsis asuva andmebaasi EBSCO alamandmebaasis Central & Eastern European Academic Source (CEEAS): http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=1284 , akadeemiliste väljaannete loetelus http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.pdf

Mattimar OÜ korraldab Eesti firmade tippjuhtidele (aga samuti teistele huvilistele) majanduskoolitusega seotud tutvumisreise Saksamaale, Austriasse ja Šveitsi.

Mattimar OÜ kaudu on võimalik leida tipplektoreid (sh praktikas töötanuid) ja konsultante Kesk-Euroopast (eeskätt saksa keeleruumist, suhtlemiskeeleks ka inglise keel) erinevates majanduse, aga ka teistes lähedastes (või majandusega seotud) valdkondades.

Mattimar OÜ (Matti Raudjärv´e isikus) on koolitanud Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse töötajaid.

Matti Raudjärv oli aastatel 1986-1989 kirjastuses “Valgus” ilmunud teadusväljaannete sarja “Ratsionaalne majandamine” üldtoimetaja. Sarjas ilmus Eesti tolle aja noorema põlvkonna majandusteadlaste kümme monograafiat.
Matti Raudjärv´e toimetamisel ilmus 1990.aastal kirjastuses “Valgus” kollektiivne monograafia-artiklite kogumik “15 korda majandusest”.

 
     
   
  web by mattimar